اخبار

فعالیتهای داوطلبانه در زمره ی تلاشهای انسانی برای ترویج نیکی ها، ارزشهای انسانی و تعالی کیفیت زندگی محسوب می شود. انجام این فعالیتها بدون منافع مالی است و به جای آن حس ارزشمند بودن و احترام را برای فرد پدید می آورد. در برگزاری رویدادها نیروهای داوطلب به عنوان مهمترین یاریگران در خدمات رسانی به حساب می آیند به طوری که در برخی از کشورها ارزش اقتصادی این بخش را بین هفت الی چهارده درصد تخمین زده اند. به همین منظور در راستای ماموریت شرکت با رویکردی مشارکتی و داوطلب محوری سعی داریم با پیوند میان آموزش، تعهد و مسؤلیت اجتماعی، محیطی برای تجربه کردن و آموختن برای دانشجویان و علاقمندان فراهم نمائیم.

خدمات ما

برگزاری دوره ها همایش ها و سمپوزیوم ها در حوزه ورزش

پخش زنده مسابقات و همایش ها در بستر وب

#پخش زنده

تولید محتوای آموزشی و ویدئویی

#محتوایی

برگزاری دوره های مربیگری-دانش افزائی ، داوری با همکاری فدراسیون ها و هیئت های ورزشی

#آموزشی

برگزاری همایش،سمینار،سمپوزیوم، کنفرانس و کارگاه علمی و عملی

#آموزشی

برگزاری رویداد های ورزشی

#آموزشی

رسانه